INFORMACJE24.co.uk

Jesteś tutaj: Informacje24 4 Manchester MANCHESTER ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA

MANCHESTER ŚWIĘTO ŻOŁNIERZA

Święto Żołnierza w Manchester obchodzone było 2 września 2012r w sali PWK, przy kościele Miłosierdzia Bożego.

Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem ,,Nie Rzucim Ziemi”, pod muzycznym przewodnictwem zespołu ,,Kabaret” i wejściem Pocztu Sztandarowego. Do pięknie nakrytych stołów w barwach narodowych, zasiadło 150 osób - gości honorowych, oraz braci kombatanckiej z rodzinami i znajomymi.

Po wspólnej modlitwie zainicjonowanej i prowadzonej przez ks. proboszcza Ryszarda Sadeckiego S.Chr., głos zabrał Prezes Kola SPK nr181 dr Andrzej Różycki, który w imieniu Zarządu SPK w Manchester i Polskiego Stowarzyszenia Pamięci Kombatanckiej w Manchester przywitał zebranych przypominając, że Święto Żołnierza Polskiego ustanowione zostało w 1923 roku rozkazem marszałka Józefa Piłsudzkiego, jako symbol wielkiego zwycięstwa oręża polskiego nad bolszewikami. Zacytował fragment jego Odezwy do Narodu: ''Obywatele Rzeczypospolitej! Ojczyzna w potrzebie! Wrogowie, otaczający nas zewsząd, skupili wszystkie siły, by zniszczyć wywalczona krwią i trudem żołnierza polskiego niepodległość nasza. Zastępy najeźdźców, ciągnące aż z głębi Azji, usiłują złamać bohaterskie wojska nasze, by runąć na Polskę, stratować nasze nawy, spalić wsie i miasta i na cmentarzysku polskim rozpocząć swoje straszne panowanie. Jak jednolity, niewzruszony mur stanąć musimy do oporu … O pierś całego narodu rozbić sie ma nawała bolszewizmu. JEDNOŚĆ, ZGODA I WYTĘŻONA PRACA NIECH SKUPI NAS WSZYSTKICH DLA WSPÓLNEJ SPRAWY''.

Następnie prezes przywitał serdecznie honorowych gości: Konsula Generalnego w Manchester Łukasza Lutostańskiego z małżonką i dwojgiem dzieci, Prezesa ZG SPK WB, zasłużonego i znanego działacza polonijnego, Wiktora Moszczyńskiego, Ks. prowincjała Wojciecha Świątkowskiego S.Chr., Ks proboszcza Ryszarda Sadeckiego S.Chr., Ks. wikarego Krzysztofa Sandę S.Chr., Prezesa Stowarzyszenia Armii Krajowej w Manchester - Wandę Lesisz, Prezesa Polskiego Stowarzyszenia Pamięci Kombatanckiej w Manchester Marka Lange, Prezesów i delegatów z innych kół SPK i organizacji polonijnych, oraz całą zgromadzoną brać kombatancką z rodzinami i znajomymi.

Przed obiadem, częścią oficjalną i po niej, naszej uroczystości towarzyszył zasłużony, wspaniały zespół „Kabaret”, o kilkuletniej już tradycji, pod kierownictwem Ryszarda Krzyworączki i Edwarda Sibigi.

Po obfitym, smacznym obiedzie, odbyła się prelekcja filmu: „Polskie Siły Zbrojne'' (w opracowaniu Marka Lange), wzruszającego swą treścią - który w ciszy i wielkim skupieniu oglądany był przez zgromadzonych uczestników.

Następnie Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pamięci Kombatanckiej - Marek Lange przedstawił cele i zadania PSPK: 1) szerzenie wśród Polaków i innych narodowości prawdy historycznej o wkładzie i udziale Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, w ostatniej wojnie; 2) roztaczanie opieki nad kombatantami, ich rodzinami, a także nad mogiłami i pomnikami żołnierzy na terenie WB; oraz - 3) uczestnictwo w życiu kulturalno-oświatowym Polaków, opartym na tradycji narodowej i organicznych związkach z cywilizacja chrześcijańską.

Mottem Stowarzyszenia jest Epitafium pod Pomnikiem Arboretum:

''Będziemy ich pamiętać dzisiaj, jutro, na zawsze. Oni umierali w służbie swojego Kraju. Będziemy ich pamiętać''.

Najwyższą wartością Stowarzyszenia jest Kombatant broniący swojej Ojczyzny zgodnie z zawołaniem: Bóg, Honor i Ojczyzna. ”

Następnie prezes Marek Lange przystąpił do odczytania osób odznaczonych przez Kapitułę Orderu Krzyżem Zasługi Polskiego Stowarzyszenia Pamięci Kombatanckiej i wraz z wielce zasłużonym, nadal bardzo aktywnym kombatantem spod Monte Cassino, 99-letnim Józefem Królczykiem wręczali je żyjącym kombatantom, lub członkom ich rodzin (np. w przypadku pośmiertnego odznaczenia). W uznaniu wybitnych zasług dla Zachowania Pamięci o Polskich Silach Zbrojnych Na Zachodzie odznaczeni zostali: Antonik Irena, Bielec Danuta, Bieliński Tadeusz, Brylski Lech, Kłyszejko Czesław, Kołakowski Bogdan, Kowalska Beata, Kowalski Ryszard, Królczyk Józef, Kulik Adam, Lepisz Zbigniew, Lesisz Wanda, Marczak Leon, Marczak Tadeusz, Marzec Genowefa , Musioł Tadeusz, Niezgoda Władysław, Oracz Leokadia, Pawlik Leszek, Przylipiak Anna, Rytwiński Zbigniew, Strzelecki Henryk, Szyman Zofia, Tomaszewski Marian, ks. Wojczyński Jan S.Chr., Żabina Zofia, ks. Zuziak Andrzej S.Chr. Nadmienić tu należy, że w czerwcu b.r. na uroczystości pożegnalnej zorganizowanej przez Koło SPK nr 181 wspólnie ze stroną brytyjską (‘Life for a Life’ Memorial Forest,) Krzyż Zasługi PSPK został wręczony również odchodzącemu wtedy Konsulowi Generalnemu RP w Manchester Piotrowi Nowotniakowi.

W uznaniu wybitnych zasług dla Zachowania Pamięci o Polskich Silach Zbrojnych Na Zachodzie zostali pośmiertnie odznaczeni: Barański Henryk, Bartosz Mieczysław, ks. Bas Jan S.Chr., Basiurska Stanisława, Basiurski Ludwik, Brejwo Jan, Chmiel Jan, Ciesielski Tadeusz, Gadzina Hanna, Herter Edmund, Jachimowicz Zdzisław, Jasińska Dorota, Jasiński Stanisław, Kmicic-Skrzyński Ludwik, Kopeć Stanisław, Lesisz Tadeusz, Marchand Adrian, Mielczarek Walerian, Nowak Julian, Olejniczak Jan, Opeldus Jan, Pawlik Władysław, Piątkowski Zygmunt, Stanisławski Sylwester, Szczytowski Mieczysław, Tendyra Wiktor, Trybuchowska Olga, Więckowski Ludwik, Wojciechowski Ksawery, Żaba Jarosław.

W dalszej części uroczystości nastąpiły wypowiedzi zaproszonych gości. Jako pierwszy głos zabrał prezes Zarządu Głównego SPK WB Wiktor Moszczyński, który poinformował zebranych o obecnej sytuacji w SPK po Nadzwyczajnym Zjeździe w Leicester, 21 lipca 2012. Podziękował serdecznie za zaproszenie i miedzy innymi powiedział: „Wasza organizacja pozostaje wzorem tego jak powinno wyglądać społeczeństwo polskie w Wielkiej Brytanii. Macie szkoły, dwa hufce harcerskie, zespoły taneczne i chóry, poczty sztandarowe, kościół, własną świetlicę, dom starców – tak właśnie powinna wyglądać każda wspólnota polonijna w tym kraju – wszyscy w zgodzie – starzy i młodzi, członkowie SPK i goście, Polacy i angielscy krewni. Wspierają Was też polscy przedsiębiorcy i nie żyjecie z dala od tętniącego życia gospodarczego, społecznego i kulturalnego miasta Manchester. Brawo ...”.

Następnie głos zabrał Konsul Generalny w Manchester- Łukasz Lutostański, który stwierdził, że czuje się zaszczycony i uhonorowany, mogąc uczestniczyć w tej uroczystości z tymi, którzy tworzyli współczesną historię i dzisiejszą Polskę poprzez swoją walkę i przelewaną krew na frontach II Wojny - i później - przez wszelaką działalność w celu odzyskania niezależnej, wolnej i demokratycznej Rzeczpospolitej i należnej jej pozycji w Europie i na świecie.

Po wypowiedziach zaproszonych gości nastąpiła dalsza część występu zespołu Kabaret, którego uczestnicy przekazali nam w artystycznej formie m.in. wzruszające wiersze polskich poetów, oraz wiele znanych pieśni np. „Rozkwitały pęki białych róż”, „Dziś do Ciebie przyjść nie mogę”, „O mój Rozmarynie”, „Morze nasze morze”, ''Warszawski Dzień''. Razem z Kabaretem śpiewała oczywiście cała sala.

Uroczystość zakończyła się odśpiewaniem Hymnu Narodowego.

Dr inż. Marek Wróbel

Zdjecia: M. Lange i Z.Bockenheim

Aby dodawać komentarze musisz być zalogowany.

prb24.co.uk

  • tpob

TVP Polonia24

  • tvp

SPK WB

  • spk

Połącz się