INFORMACJE24.co.uk

Jesteś tutaj: Informacje24 4 Londyn Informacja Wydziału Konsularnego w Londynie na temat wyborów prezydenckich 2010

Informacja Wydziału Konsularnego w Londynie na temat wyborów prezydenckich 2010

Wydział Konsularny Ambasady RP w Londynie uprzejmie informuje, że wybory Prezydenta Rzeczpospolitej odbędą się w niedzielę dnia 20 czerwca 2010 roku na podstawie Ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2010 r. Nr 72, poz. 467)

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 maja 2010 r. - w sprawie utworzenia obwodów do głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. nr 80 z dn. 21 maja 2010 r.) na terenie okręgu konsularnego Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie, obejmującego: Bedfordshire, Berkshire, Bristol, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Cornwall, Devon, Dorset, East Sussex, Essex, Gloucestershire, Greater London, Hampshire, Herefordshire, Hertfordshire, Kent, Norfolk, Northhamptonshire, Oxfordshire, Somerset, Suffolk, Surrey, Warwickshire, West Sussex, Wiltshire, Worcestershire, West Midlands, Isle of Wright, Wyspy Normandzkie, Channel Islands (Jersey, Guernsey) oraz Gibraltar, utworzone zostały następujące obwody głosowania:OKW 209 LONDYN

AMBASADA RP W LONDYNIE, 47 PORTLAND PLACE, LONDON W1B 1JH

OKW 210 LONDYN

WYDZIAŁ KONSULARNY AMBASADY RP W LONDYNIE, 73 NEW CAVENDISH STREET,

LONDON W1W 6LS

OKW 211 LONDYN

POLSKI OŚRODEK SPOŁECZNO KULTURALNY, 238-246 KINGS STREET, LONDON W6 0RF

OKW 212 LONDYN

KLUB ORŁA BIAŁEGO, HAMILTON HOUSE 211 BALHAM HIGH ROAD, LONDON SW17 7BQ

OKW 213 LONDYN

WINDSOR HALL, EALING LONDON W5 5PD

OKW 214 WALTHAM CROSS

ROMAN CATHOLIC CHURCH, 204 HIGH STREET, HERTFORDSHIRE, WALTHAM CROSS EN8 7PD

OKW 215 LONDYN

7ST. JOHN’S HALL, RAVENNA ROAD, LONDON SW15 6AW

OKW 216 ILFORD

2 ASHGROVE ROAD, GOODMAYERS, ILFORD IG3 9XE

OKW 217 BRISTOL

KLUB POLSKI, 50 ST. PAULS ROAD, CLIFTON, BRISTOL BS8 1LP

OKW 218 CAMBRIDGE

DOM POLONIA, 231 CHESTERTON ROAD, CAMBRIDGE CB4 1AS

OKW 219 SOUTHAMPTON

THE PARK HOUSE, 2 BRUNSWICK PLACE, SOUTHAMPTON SO15 2AN

OKW 220 BIRMINGHAM

KLUB POLSKI MILLENIUM HOUSE, BORDESLEY STREET, BIRMINGHAM B5 5PH

OKW 221 READING

KOŚCIÓ RZYMSKO-KATOLICKI, 61 WATLINGTON STREET, READING RG1 4RF

OKW 222 COVENTRY

DOM PARAFIALNY, THE PRESBYTERY, SPRINGFIELD ROAD, COVENTRY CV1 4GR

OKW 223 PETERBOROUGH

PARISH CENTRE, FITZWILLIAM STREET CATHOLIC PARISH OF ST. PETER AND ALL SOULS-CATHOLIC PRESBYTERY, GENEVA STREET, PETERBOROUGH PE1 2RS

OKW 224 EXETER

DEVON COUNTY COUNCIL, COUNTY HALL, TOPSHAM ROAD, EXETER, DEVON EX2 4QD,

OKW 225 PLYMOUTH

OPEN DOORS INTERNATIONAL LINGUAGE SCHOOL LTD, 28 WOODLAND TERRACE LANE, GREENBANK

PLYMOUTH PL4 8QL

Prawo wybierania Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ma każdy obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat.

Obywatele polscy, przebywający w dniu wyborów za granicą, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli posiadają ważny polski paszport lub ważny polski dowód osobisty
oraz zostaną wpisani, na podstawie zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy. Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania.

formularz do elektronicznej rejestracji wyborców znajduje się na stronie internetowej Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie WWW.londynkg.polemb.net

Aby zarejestrować się przy użyciu formularza należy:

I. wybrać z listy kraj: Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej

II. wybrać komisję, w której zamierza się dokonać głosowania (wskazany jest wybór komisji najbliższej miejsca zamieszkania)

III. podać swoje dane osobowe według formularza.

Wymagane dane osobowe: nazwisko, imię (imiona), imię ojca, data urodzenia, numer ważnego paszportu lub dowodu osobistego, termin ważności dokumentu, nr PESEL, miejsce pobytu w Wielkiej Brytanii (miejscowość/ulica), adres zameldowania w Polsce (w przypadku nieposiadania adresu w Polsce należy wpisać „BRAK”).

IV. rejestracja przypisuje wyborcę do danej komisji wyborczej i głos będzie można oddać tylko w komisji wybranej przy rejestracji po okazaniu ważnego polskiego paszportu lub dowodu osobistego

V. zgłoszenia nie zawierające pełnych danych osobowych nie będą mogły być zatwierdzone.

Zgłoszenie o wpisanie do spisu wyborców można także wnieść:

· ustnie, pisemnie lub telegraficznie w Wydziale Konsularnym Ambasady, 73 New Cavendish Street, London W1W 6LS

· telefonicznie, pod specjalnie udostępnionym numerem 0 207 2913 914 lub, w miarę możliwości, pod numerami call centre Wydziału Konsularnego 0207 2913 900 i 0207 2913 914 (UWAGA – ze względu na liczne zapytania telefoniczne sugerujemy rejestrację za pośrednictwem innych środków komunikacji)

· faksem pod numerem 0 207 3232 320

Podając swoje dane osobowe należy określić komisję, w której zamierza się dokonać głosowania (wskazany jest wybór komisji najbliższej miejsca zamieszkania). Rejestracja przypisuje wyborcę do danej komisji wyborczej i głos będzie można oddać tylko w komisji wybranej przy rejestracji.

Zgłoszenia można dokonać najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej tj. do dnia 17 czerwca 2010 roku.

Na żądanie osoby uprawnionej zmieniającej miejsce pobytu konsul, na podstawie spisu, wydaje zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu głosowania,
w tym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Głosowanie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w obwodach głosowania utworzonych
za granicą odbywa się w lokalu obwodowej komisji wyborczej w ciągu jednego dnia, bez przerwy, między godziną 6.00 a 20.00 czasu miejscowego.

Aby dodawać komentarze musisz być zalogowany.

prb24.co.uk

  • tpob

TVP Polonia24

  • tvp

SPK WB

  • spk

Połącz się