Artykuły

Niewielki postęp w rozmowach z Unią w sprawie nowej umowy!

Brytyjski rząd poinformował, że rozmowy dotyczące nowej umowy o wzajemnych relacjach między Wielką Brytanią a Unią niewiele posunęły się naprzód.

BrexitcodalejWedług brytyjskiego negocjatora Davida Frosta umowa dotycząca wymiany handlowej powinna być zawarta przed końcem tego roku. Znacznie bardziej problamatyczne jest jednak osiągnięcie porozumienia w sprawie połowów ryb w brytyjskiej strefie morskiej.

Wielka Brytania nie chce zgodzić się na przedłużenie rozmów poza wyznaczoną wcześniej datę czyli 31 grudnia tego roku.

Frost zarzuca Unii także składanie coraz to nowych i niezrównoważonych propozycji.