Artykuły

Stonehenge się sypie!

Prace badawcze z użyciem lasera wykazały, że wielkie kamienne bloki jakie tworzą Stonehenge mają masę pęknięć i powiększających się dziur.

Naukowcy badający Stonehenge stwierdzili, że powiększające się pęknięcia i otwory to wynik procesów Stonehengeerozyjnych, które naruszają strukturę głazów od wielu lat. Według ich opinii pozostawienie kręgu bez pomocy groziłoby zawaleniem się konstrukcji, która jest jednym z najbardziej znanych pomników ludzkiej działalności na świecie.

Jednym z powodów przeprowadzenia remontu jest także konieczność poprawienia błedów jakie popełniono w latach 60-tych podczas ostatniego remontu Stonehenge. Przy renowacji kamiennych bloków użyto wtedy betonu. Teraz jest on zastępowany zaprawą wapienną.

 

Prace remontowe mają potrwać około dwóch tygodni.