Według Office for National Statistics obecnie wzrost gospodarczy jest o 8,5% niższy niż przed pandemią. W funciczki-brytzwiązku z obecnie trwającym lockdownem należy się spodziewać dalszego spadku PKB.

Najciężej w ostatnim czasie zostały dotknięte firmy branży usługowej takie jak fryzjerzy, salony piękności czy cały sektor hotolarsko – gastronomiczny. W przypadku tych firm spadek dochodów państwa jest najwyższy I wynosi obecnie o 9% mniej w stosunku do stanu z lutego zeszłego roku.

Część ekonomistów jest zdania, że mimo zapaści brytyjska gospodarka ma się jednak lepiej niż przewidywano.