Parlament Europejski zadecydował w sprawie zmiany czasu!

Parlament Europejski zdecydował, że ostatnia zmiana czasu odbędzie się w 2021 roku.

 Mimo, że większość Europejsczyków opowiedziała się za zniesieniem zmian czasu, to jednak państwa członkowskie Unii sprzeciwiają się zbytneimu pośpiechowi w tej sprawie. Z tego też powodu zdecydowali aby ostatnia zmiana czasu nastąpiła w 2021 roku a nie jak proponowano w 2019 roku.

czasletniO tym, czy zostać przy czasie letnim, czy zimowym, decydować będą kraje członkowskie indywidualnie. Zmiana czasu w ostatnią niedzielę marca 2021 r. będzie ostatnią zmianą w tych krajach UE, które wybiorą na stałe "czas letni". Państwa członkowskie, które wolą zachować "czas zimowy", będą mogły zmienić wskazówki zegara po raz ostatni w ostatnią niedzielę października 2021 roku.

Posłowie chcą również, aby kraje UE i Komisja koordynowały decyzje w celu zapewnienia, że stosowanie czasu letniego w niektórych krajach i czasu zimowego w innych nie zakłóca rynku wewnętrznego.

Jeśli Komisja Europejska uzna, że przewidywane ustalenia czasowe mogłyby znacząco i trwale utrudnić prawidłowe funkcjonowanie jednolitego rynku, może przedłożyć wniosek o przesunięcie terminu stosowania dyrektywy o maksymalnie 12 miesięcy, stwierdza przyjęty tekst.


Głosowało 653 europosłów. Za było 410, przeciw 192 a 51 wstrzymało się od głosu. 

 

 

 

W tym roku przestawiamy czas z zimowego na letni w nocy z soboty 30 marca
na niedzielę 31 marca.