Izba Gmin odrzuciła wszystkie alternatywy ws. Brexitu, w tym propozycję przeprowadzenia referendum w sprawie akceptacji warunków wyjscia!

Dzisiejszy dzień mógł przełamać pata w jakim znalazła się brytyjska klasa polityczna. Niestety Izba Gmin odrzuciła wszystkie cztery propozycje, które przedstawiono posłom.

nodealPosłowie w głosowaniu na kartkach (mogli zagłosować na więcej niż jedno rozwiązanie) mieli opowiedzieć się za jednym z czterech rozwiązań:

-stworzenia unii celnej między Zjednoczonym Królestwem a Unią Europejską (273 głosy za 276 przeciwko)

-uzyskania członkostwa w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (EFTA) i Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) oraz porozumienia celnego z UE tzw. Wspólny Rynek 2.0 ( 261 głosów za 282 przeciwko)

-organizację referendum ratyfikacyjnego dla jakiegokolwiek porozumienia z UE w sprawie opuszczenia Wspólnoty ( 261 za - 282 przeciwko)

-zobowiązanie rządu do jednostronnego wycofania się z Brexitu w razie niezdolności uzyskania przedłużenia procesu lub alternatywnego porozumienia z opcją podjęcia kolejnej próby w przyszłości. (191 głosów za/ 292 przeciwko).

Obecnie nie ma już chyba nikogo, kto mógły powiedzieć co stanie się w ciągu najbliższych 11 dni kwietnia. Ręce zcierają zapewne zwolennicy twardego Brexitu bo staje się on coraz bardziej prawdopodobny.