Polacy niechętnie składają wnioski o przyznanie statusu osoby osiedlonej!

Polacy stanowią największą grupę narodową wśród imigrantów mieszkających w Wielkiej Brytanii. Jednak znaleźli się na przedostatnim miejscu spośród krajów Unii jeżeli chodzi o składnie wniosków o status osoby osiedlonej.

 

Według raportu Home Office zaledwie nie całe 3% Polaków mieszkających na Wyspach złożyło podanie o przyznanie statusu UKUEosoby osiedlonej. Dla porównania prawie jedna piąta Bułgarów (19,5%) zdążyła już wystąpić o nadanie statusu osoby osiedlonej. Na drugim miejscu znaleźli się Austriacy, których 14.5% złożyło już dokumenty w Home Office. Na kolejnych miejscach znaleźli się Chorwaci (12,8%), Grecy (11,65%) i Włosi (9,8%). Polaków wyprzedzają nawet nasi najbliżsi sąsiedzi: obywatele Litwy (3,7%), Słowacji (4,0%) i Czech (5,1%). Brytyjskie MSW ujawniło, że łącznie otrzymało wnioski już od ponad 600 tys. z 3,7 miliona obywateli UE mieszkających w Wielkiej Brytanii.

 

Część osób, z którymi rozmawialiśmy tłumaczy, że czeka aż zapadnie decyzja co stanie się z Brexitem. Dość sporo Polaków twierdzi jednak, że powodem opóźnienia w składaniu dokumentów jest chęć powrotu do Polski lub wyjazd do innego kraju.

 

Aby otrzymać status osoby osiedlonej konieczne jest zarejestrowanie się w uruchomionym kilka miesięcy temu systemie. Osoby rejestrujące się w w nim muszą wypełnić trzyetapowy wniosek, w którym potwierdzą swoją tożsamość, pobyt w Wielkiej Brytanii oraz niekaralność, a także będą musiały mieć ważny paszport biometryczny oraz dostęp do telefonu lub tabletu z systemem operacyjnym Android, który będzie konieczny do potwierdzenia tożsamości; specjalna aplikacja nie działa na urządzeniach marki Apple. Można też przesłać oryginał dokumentu (paszportu lub dowodu osobistego) pocztą do wskazanego urzędu.