Państwa narodowe powinny być obecnie gotowe do oddania suwerenności powiedziała Merkel

„Państwa narodowe powinny być obecnie gotowe do oddania suwerenności" – takei słowa wypowiedziała kanclerz Niemiec podczas konferencji Fundacji Konrada Adenauera w Berlinie.

Merkel podkresliła przy tym, że Niemcy już oddały częsć swojej suwerenosci na rzecz Unii. Stwierdziła także, że przekazanie suwerennosci powinno się odbywać uporządkowanie i z poszanowaniem prawa.

 

O europejską integrację apeluje też prezydent Francji Emmanuel Macron. Podczas wystąpienia w niemieckim parlamencie w miniony weekend wzywał on Francję i Niemcy do zacieśnienia sojuszu na rzecz bardziej zjednoczonej Europy i przyspieszenia reform UE oraz przeciwstawiał się ruchom nacjonalistycznym.

 

Wśród wystąpień w ramach konferencji Fundacja Konrada Adenauera odnotowuje m.in. słowa byłego prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, który w kontekście majowych wyborów europejskich zwrócił uwagę na rosnącą w UE liczbę eurosceptyków. Zastrzegł, że w Polsce "odsetek zwolenników Europy wynosi między 60-70 proc.", oraz przekonywał, że Polska chce pozostać częścią UE i związanej z tym wspólnoty wartości.

W środę podczas wystąpienia w Bundestagu Merkel wyraziła zaniepokojenie wzrastającym nacjonalizmem i broniła paktu migracyjnego ONZ, krytykowanego także w jej własnej CDU. Porozumienie to nie będzie miało mocy prawnie wiążącej, ma za to upowszechnić standardy i normy dotyczące migracji oraz ułatwić współpracę państw w tym zakresie.