Dodatkowe 28 dni na złożenie podania o nadanie statusu osiedleńca!

Brytyjskie władze zdecydowały, że obywatele państw Unii, którzy jeszcze nie aplikowali o status osiedleńca, otrzymają ostrzeżenie, że mogą ubiegać się o ssettled status przez kolejne 28 dni, jeżeli mieli wiarygodny powód opóźnienia w złozeniu dokumentów.

 Obecnie o nadanie settled status lub pre-settled status podanie złożyło 5,6 miliona osób (wliczając w to dzieci). Według rządowych statystyk nie zrobiło tego jeszcze około 400 tysięcy osób. Najwięcej osób, które złożyły dokumenty do Home Office pochodzi z Polski (960 tysięcy i Rumunii 916 tysięcy).

statusikKażda osoba, która nie złożyła podania o nadanie statusu otrzyma pismo z Home Office wyjaśniające konsekwencje braku uregulowania swojego pobytu w UK. Wśród nich są utrata pracy, prawa do opieki zdrowotnej i społecznej. Pracodawcy zatrudniający osoby bez settled status będą zmuszeni do zapłacenia kary wynoszącej 15 tysięcy funtów, zaś wynajmujący mieszkania lub domy imigrantom bez statusu osiedleńca karę w wysokości 3,5 tysięca funtów za jedną osobę. Jest więc oczywiste, że osoby bez statusu pracę i mieszkanie będą mogły otrzymać tylko „na czarno” a więc po znakomicie niższych stawkach w przypadku pracy i znacznie wyższych w przypadku wynajmu mieszkań czy domów.

Część osób, które nie aplikowały o status osiedleńca zamierza opuścić Wielkią Brytanię na stałe.

Osobz, kte aplikowały o status osiedleńca a jeszcze nie dostały odpowiedzi od Home Office nie mają się czym martwić. Do czasu otrzymania odpowiedzi mają zagwarantowane prawo pobytu na terenie Zjednoczonego Królestwa.