Okrojone egzaminy A-level, AS i GCSE najprawdopodobniej się jednak odbędą!

W liście skierowanym do Ofqual – instytucji nadzorującej egzaminy w Wielkiej Brytanii, minister edukacji zawarł informację, że egzaminy A-level, AS oraz GCSE prawdopodobnie się jednak odbędą chociaż w wersji okrojonej.

Zdaniem ministra ich przeprowadzenie pozwoli nauczycielom postawić sprawiedliwą ocenę. Minister obiecał egzaminytakże, że w tym roku do oceny prac nie zostanie użyty algorytm oceniający, którego zastosowanie wzbudziło tyle kontrowersji w zeszłym roku podczas oceny egzaminów.

Dyrektorzy szkół komentując list stwierdzili, że jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. A tych na razie brak.